Учебна 2023/2024 година – План прием

За учебната 2023/2024 в 176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий” е утвърден план прием за две паралелки първи клас. Училищния план прием е утвърден със заповед на Директора 252 от 25.03.2023 г.