Прием на ученици в първи клас към 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за учебната 2023/2024

Уважаеми родители,

Приемът на ученици в първи клас към 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ/.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

✔️Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране се осъществяват по електронен път в https://kg.sofia.bg

📊От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури.

👩‍👩‍👧‍👦Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата.

📌На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Графикът на дейностите е достъпен през Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училище (ИСОДЗ) към Столична община на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

От Ръководството на  176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Негован