Относно приема за ПГУ и първи клас за новата 2022/2023 учебна година

Информарция относно класирания и записване в ПГУ и първи клас може да намерите в ИСОДЗ ПГУ и І клас (Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата, с адрес https://kg.sofia.bg/#/calendar)