Информация за прием в 8-ми клас за новата 2022/2023 учебна година

За информация относно приема в 8-ми клас вижте https://ou176-negovan.com/priem