Тържествено откриване на новата учебна 2022/2023 година

Уважаеми родители и ученици на 176 обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“,

Тържеството за откриването на учебна 2022/2023 година ще се проведе на 15.09.2022г. от 10.00 часа в двора на училището.

Учениците следва да се явят в училище в 9.45 часа. Събитието ще се проведе при спазване на установените към момента противоепидемични мерки. В училищната сграда ще бъдат допуснати само учениците.

Педагогическата колегия призовава родителите на нашите ученици да изразят съпричастност към училищата в пострадалите райони от природните бедствия в Карловско, като направят дарение: „Вместо букет-финансова подкрепа“.