Обичаме българския фолклор

Обичаме българския фолклор – българските народни песни и танци, българските традиции и обичаи, които героичният български народ е съхранил през вековете.