Новини

Уважаеми родители, На 11.09.2023г. (понеделник) ще се проведе родителска среща, както следва: Подготвителен клас от

Относно свободните места в училище за учебната 2023/2024 година, моля вижте https://kg.sofia.bg/#/school/626

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в

Уважаеми родители, Приемът на ученици в първи клас към 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и

За учебната 2023/2024 в 176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий” е утвърден план прием

Уважаеми родители, На 08.02.23г. (сряда) от 18:00ч. ще се проведе родителска среща по отношение на

Уважаеми родители и ученици на 176 ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“, По инициативата “Вместо

Уважаеми родители и ученици на 176 обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“, Тържеството за