Награда за наши учители

В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Столична община, Район “Нови Искър” награди учители от общинските училища и детски градини, отличили се с добрата си работа и постижения през последната година.

С гордост обявяваме имената на отличените учители от 176 ОбУ “Св.Св.Кирил и Методий”:

За ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ПРЕУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ – г-жа Цветелина Темелкова

За ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ – г-жа Димитринка Тодорова

За ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ – г-жа Петя Чучева

За ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС И ДЪЛГОГОДИШНА РАБОТА ЗА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ – г-жа Катя Трайкова