You are currently viewing Благотворителна инициатива

Благотворителна инициатива

Днес 20.04. 2022г. 176 ОбУ ” Св. Св. Кирил и Методий” стартира своята благотворителна инициатива “Доброто, което правим заедно за другите”.