Родителска среща 2023/2024

Уважаеми родители, На 11.09.2023г. (понеделник) ще се проведе родителска среща, както следва: Подготвителен клас от 17:30ч. I-IV клас от 17:30ч. V-VII клас от 18:00ч. От ръководството на 176 ОбУ “Св.…

Continue ReadingРодителска среща 2023/2024

Родителска среща 2023/2024

Уважаеми родители, На 11.09.2023г. (понеделник) ще се проведе родителска среща, както следва: Подготвителен клас от 17:30ч. I-IV клас от 17:30ч. V-VII клас от 18:00ч. От ръководството на 176 ОбУ “Св.…

Continue ReadingРодителска среща 2023/2024

Прием на ученици в първи клас към 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за учебната 2023/2024

Уважаеми родители, Приемът на ученици в първи клас към 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на…

Continue ReadingПрием на ученици в първи клас към 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за учебната 2023/2024

Учебна 2023/2024 година – План прием

За учебната 2023/2024 в 176 ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий" е утвърден план прием за две паралелки първи клас. Училищния план прием е утвърден със заповед на Директора 252…

Continue ReadingУчебна 2023/2024 година – План прием

ВАЖНО!!! Родителска среща на 08.02.2023 г. (сряда) относно проектите Еразъм+

Уважаеми родители, На 08.02.23г. (сряда) от 18:00ч. ще се проведе родителска среща по отношение на проектите Еразъм+ в 176ОбУ. Присъствието е желателно, особено за децата, желаещи да пътуват в следващи…

Continue ReadingВАЖНО!!! Родителска среща на 08.02.2023 г. (сряда) относно проектите Еразъм+

ЗАПОВЯДАЙТЕ на спортен празник по проект “ОБИЧАМ СПОРТА”!

Столична община - район "Нови Искър", кметство Негован организира спортен празник по проект "Обичам спорта", който ще се проведе на 12.10.2022 г. в 176 Обу "Св. Св. Кирил и Методий",…

Continue ReadingЗАПОВЯДАЙТЕ на спортен празник по проект “ОБИЧАМ СПОРТА”!