Свободни места за учебната 2024/2025 година

Приемът на ученици в 176 ОбУ “Св.Св. Кирил и Методий” за учебната 2024/2025, към настоящия момент е следния:
I – 0 свободни места;
II a – 6 свободни места;
II б – 6 свободни места;
III – 0 свободни места;
IV – 6 свободни места;
V – 2 свободни места;
VI – 3 свободни места;
VII – 0 свободни места;

Очаквайте своевременна актуализация на информацията!

От ръководството

Leave a Reply