Важно!!! Информация за свободните места в училище за учебната 2023/2024 година

Относно свободните места в училище за учебната 2023/2024 година, моля вижте https://kg.sofia.bg/#/school/626