Седмица на книгата – състезание за най-добро четене.
Най-добрите четци на собствени и чужди творби бяха отличени с награди.