Архив за ноември, 2013

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На 4.12.2013г.  в сряда от 9:30 ще се проиграе реална пожарна ситуация в училище. Участва 6 клас, наблюдатели са всички класове.

брой 2 – вестник „Чиста истина“

Посещение на г-жа Ваня Кастрева и г-жа Даниела Райчева в 176 ОУ