Архив за февруари, 2012

Родителска среща

На 21.02.2012 година от 18:00 ч. в сградата на училището ще се проведе родителска среща за отчитане на успеха и слабостите на учениците през първия учебен срок.

Участието на поне един родител е желателно!

В памет на Васил Левски

На 17.02.2012 (петък) се проведе общоучилищно тържество в чест на 139-тата годишнина от обесването на Васил Левски. Учениците от 4ти клас представиха рецитал по стихотворение на Иван Вазов и театрална сценка, пресътворяваща епизоди от живота и дейността на големия български революционер Васил Левски. Тържеството завърши с изпълнение на революционни и патриотични песни.

Външно оценяване

На 15.02.2012 година се проведе външното оценяване по математика за 7ми клас. Училището ни беше сред избраните от регионалния инспекторат за участие в изпита. Участваха 11 ученика от 7ми клас, които са се представили добре според предварителните оценки на изпитната комисия.