Събития

Не на агресията

На 25 май 2022 г. направихме галерия на открито по проект “Изкуството променя моя град”.

24 май Ден на Кирил и Методий

На 23 май по традиция отбелязваме тържествено празника на училището – Деня на светите братя

Днес 20.04. 2022г. 176 ОбУ ” Св. Св. Кирил и Методий” стартира своята благотворителна инициатива